Giỏ hàng

Hệ thống giáo dục tại Úc

Hệ thống giáo dục của Úc bao gồm các bậc tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. Các trường phổ thông và đào tạo nghề tại Úc được quản lý bởi luật của từng tiểu bang về các mặt như tài chính, chương trình học, chính sách và quản lý chất lượng.Tuy khác nhau về chi tiết giảng dạy, chất lượng đào tạo của các trường tại các bang là như nhau và được quản lý chặt chẽ.

Tuy khác nhau về chi tiết giảng dạy, chất lượng đào tạo của các trường tại các tiểu bang của úc là như nhau

  • Đào tạo phổ thông


Chương trình phổ thông tại Úc được kéo dài 12 năm và có 3 cấp độ khác nhau: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dưới đây là tổng quan hệ thống giáo dục bậc phổ thông tại Úc.


  • Tiểu học - bắt đầu từ Mẫu Giáo đến lớp 7 hoặc lớp 8. Tổng thời gian học từ 7 đến 8 năm (tuỳ theo bang và vùng lãnh thổ)
  • Trung học - bắt đầu từ lớp 7 hoặc 8 đến lớp 10. Tổng thời gian học từ 3 đến 4 năm (tuỳ theo bang và vùng lãnh thổ). Đến đây, học sinh học hết lớp 10 có thể lựa chọn giữa tiếp tục học chương trình phổ thông hoặc chọn học chứng chỉ đào tạo nghề.
  • Trung học phổ thông - bao gồm lớp 11 và lớp 12. Tổng thời gian học là 2 năm.


Học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông sau khi hoàn thành lớp 12. Tuy mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ có những chứng chỉ với tên gọi khác nhau, bạn hãy yên tâm rằng các bằng cấp này có giá trị và cấp độ như nhau.


Dưới đây là tên gọi của các chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông dựa theo từng bang.


STT

Tiểu bang

Chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông

1

New South Wales (NSW)

Higher School Certificate (HSC)

2

Victoria (VIC)

Victorian Certificate of Education

3

Australian Capital Territory (ACT)

ACT Year 12 Certificate

4

Queensland (QLD)

Senior Certificate

5

Western Australia (WA)

Western Australian Certificate of Education (WACE)

6

South Australia (SA)

South Australian Certificate of Education (SACE)

7

Tasmania (TAS)

Tasmanian Certificate of Education (TCE)

8

Northern Territory (NT)

Northern Territory Certificate of Education (NTCE)  1. Đào tạo cao đẳng, dạy nghề.


Hiện nay Úc đang có hơn 60 trường đào tạo nghề công lập hay còn được gọi là TAFE (Technical and Further Education) và 500 trường dạy nghề tư thục. Đến với TAFE chương trình học sẽ được tập trung vào thực hành nhiều hơn lý thuyết, và quan trọng hơn là bất cứ ai ở mọi độ tuổi và hình thức học tập khác nhau đều có thể đăng ký học tại TAFE. Chứng chỉ VET (Vocational and Education Training) sẽ được cấp cho bạn một khi bạn đã hoàn thành xong khóa học tại đây.


Các trường đào tạo nghề tại Úc sẽ cấp các chứng chỉ sau:


Bằng cấp

Thời gian học

Chứng chỉ I

3-6 tháng

Chứng chỉ II và III

6-12 tháng

Chứng chỉ IV

1 năm

Cao đẳng

1-2 năm

Cao đẳng nâng cao

2-2.5 năm

Chứng chỉ tốt nghiệp nghề

6 tháng

Bằng tốt nghiệp nghề

1-1.5 năm

  1. Đào tạo khung bậc đại học

3.1. Bằng Cử nhân và Cử nhân danh dự

Sau khi hoàn thành khoá học phổ thông hoặc lớp dự bị đại học tại Úc, học sinh sẽ được chuyển tiếp lên học bằng Cử nhân (Bachelor Degree) hoặc bằng Cử nhân danh dự (Bachelor Honours Degree). Không chỉ khác biệt về thời gian học, bằng cử nhân danh dự được chuyên sâu về lý thuyết, nghiên cứu và dành cho những học sinh có kết quả tốt nghiệp bằng cử nhân loại Giỏi. Dưới đây là sự khác biệt giữa bằng Cử nhân và bằng Cử nhân loại giỏi:


Bằng Cử nhân

Bằng Cử nhân loại giỏi

Thời gian học

3 năm

4 năm

Điều kiện đầu vào

Tốt nghiệp THPT hoặc dự bị đại học

Tốt nghiệp bằng Cử nhân loại Giỏi

Nội dung đào tạo

Đào tạo kiến thức chuyên sâu về 1 chuyên ngành hoặc kỹ năng cụ thể

Đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu

 

3.2. Chứng chỉ sau đại học

Đối với các chứng chỉ sau đại học (Graduate Certificate và Graduate Diploma), thời gian học thường kéo dài từ 6 tháng đến 01 năm với điều kiện học toàn thời gian. Các môn học trong chương trình sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân mà bạn đã đạt được trong chương trình đại học của mình.

3.3. Bằng Thạc sĩ (Master’s Degree)

Thời gian học Thạc sĩ thường kéo dài từ 1 đến 2 năm và để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, bạn sẽ phải hoàn thành giáo trình học trên lớp (coursework) hoặc hoàn thành bài luận nghiên cứu, hoặc kết hợp cả hai sự lựa chọn trên.

3.4. Bằng tiến sĩ (PhD)

Bằng tiến sĩ được cung cấp tại các trường đại học tại Úc và đồng thời cũng là bằng cấp cao nhất. Điều kiện nhập học bao gồm Cử nhân đại học và bằng Thạc sĩ về nghiên cứu.

Chương trình học thường kéo dài từ 3 đến 4 năm và kiều điện tốt nghiệp thường yêu cầu học sinh viết và trình bày luận án của mình